Lyceum
2012 förvärvade Oscar Properties två unika byggnader – Zootomiska institutet och Farmaceutiska institutet – för att omvandla dem till moderna bostäder under namnet Lyceum. Husen ligger vid Teknologgatan, mitt emellan Tegnérlunden och Observatorielunden, och är en del av det gamla kvarteret Vega, ett område som under mer än hundra år var synonymt med vetenskap och bildning och stod i centrum för framväxten av Sveriges moderna högskoleväsende.
Fortsätt läsa >
Men trots att kvarteret har förändrats så sitter den gamla andan kvar i husens väggar och när vi nu bygger om har vi tagit stort intryck av platsens historia. Lyceum blir ett ljust och rymligt storstadsboende präglat av funktionalitet och estetik med inspiration från byggnadernas akademiska förflutna.

Om Lyceum

Lyceum är placerat på Teknologgatan, mitt emellan Observatorielunden och Tegnérlunden. År 1896 började man att bygga en laboratoriebyggnad – det som senare skulle komma att kallas Farmeceutiska institutet – åt kemistudenterna i gamla KTH. Den uppfördes med långsidan mot Teknologgatan och den norra gaveln mot Kungstensgatan. Huset stod färdigt 1898.
Föregående sida
För utformningen anlitades en av tidens mest ansedda arkitekter och konstnärer, Fredrik Wilhelm Scholander. Han gjorde ritningar utifrån föreståndare Styffes planutkast och det nära samarbetet dem emellan kom att prägla hela projektet. 1952 fattade man även beslut om att ett helt nytt hus skulle uppföras i kvarteret – Zootomiska institutet.
Föregående sidaFortsätt läsa
Institutet grundades 1880 och var Stockholms högskolas första vetenskapliga institut, med fokus på vetenskapen om djurs anatomi. Man hade nu växt ut ur sina lokaler och bestämde sig för att bygga ett nytt hus i kvarteret Vega, i hörnet av Teknologgatan och Rådmansgatan.
Föregående sida
Uppdraget för husets utformning gavs till den mycket inflytelserika, funktionalistiska arkitekten Paul Hedqvist, känd för att bland annat ha ritat Skatteskrapan och DN-huset. 1956 stod det nya huset på plats. Institutet blev kvar i byggnaden till 1985 då man flyttade ut till Frescati.
Föregående sidaFortsätt läsa

Klicka på projektet för att läsa mer om LYCEUM's hus.

Document

Klicka på länkarna för att se dokumenten.